Year 1 and 2/ Blwyddyn 1 a 2

Year 1 and 2 at Dunvant/ Blwyddyn 1 a 2 yn Dyfnant

Panda, Dolphin and Snow Leopard Classes/ Dosbarthiadau Panda, Dolffiniaid a Llewpard Eira

Year 1 and 2/ Blwyddyn 1 a 2

              dolphin

 

Panda Class (Year 1) Dosbarth Panda

Class Teacher/ Athro- Mrs Colebrook/ Mrs Malcolm

Cynorthwywyr dysgu: Miss Walters/ Mr Harding 

 

Dolphin Class (Year 1 and 2) Dosbarth Dolffiniaid

Class Teacher/ Athro- Mrs Gallienne-Smith

Cynorthwyydd dysgu- Miss Jones

Snow Leopard Class (Year 2) Dosbarth Llewpard Eira

Class Teacher/ Athro- Miss Darlington

Cynorthwyydd dysgu- Mrs Colwill